Dodávky elektřiny a distribuce

  1. Dodávky elektřiny

Společnost Západomoravská energetická je držitel licence na obchod s elektřinou a dodává elektřinu výhradně do distribučních sítí společnosti Západomoravská distribuční a.s.

 

 

Ceny platné od 1.1.2015

   

 

Jednotarif

 

DISTRIBUČNÍ SAZBY

D01d, D02d

 

Jednotarifní sazba pro domácnosti, které nevyužívají elektřinu k vytápění ani ohřevu vody. Cena elektřiny je konstantní 24 hodin denně 365 dní v roce.

 

Akumulace

 

DISTRIBUČNÍ SAZBY

D25d, D26d, D27d

 

Dvoutarifní sazba pro domácnosti, které jsou vybaveny akumulačním spotřebičem. Nízký tarif platí 8 hodin denně.

 

 

Kombinace

 

DISTRIBUČNÍ SAZBA

D35d

 

Dvoutarifní sazba pro domácnosti, které využívají elektřinu pro hybridní vytápění (akumulační a přímotopná část) a pro ohřev vody. Nízký tarif platí 16 hodin denně.

 

1100 Kč/MWh

(1331 Kč/MWh vč. DPH)

   

VT: 1410 Kč/MWh

(1706 Kč/MWh vč. DPH)

 

NT:  815 Kč/MWh

(986 Kč/MWh vč. DPH)

 

VT: 1227 Kč/MWh

(1484 Kč/MWh vč. DPH)

 

NT:  923 Kč/MWh

(1116 Kč/MWh vč. DPH)

 

 

Přímotop

 

DISTRIBUČNÍ SAZBA

D45d

 

 

Dvoutarifní sazba pro domácnosti, které využívají elektřinu pro vytápění přímotopem a ohřev vody. Nízký tarif platí 20 hodin denně.

    

 

Tepelné čerpadlo

 

DISTRIBUČNÍ SAZBY

D55d, D56d

 

 

Dvoutarifní sazba pro domácnosti, které pro vytápění využívají tepelné čerpadlo. Nízký tarif platí 22 hodin denně.

 

 

 

Víkend

 

DISTRIBUČNÍ SAZBA

D61d

 

 

Dvoutarifní sazba rekreační objekty. Nízký tarif platí od pátku do neděle.

 

VT: 1445 Kč/MWh

(1748 Kč/MWh vč. DPH)

 

NT: 1245 Kč/MWh

(1506 Kč/MWh vč. DPH)

   

VT: 1225 Kč/MWh

(1482 Kč/MWh vč. DPH)

 

NT: 1031 Kč/MWh

(1247 Kč/MWh vč. DPH)

 

VT: 1325 Kč/MWh

(1603 Kč/MWh vč. DPH)

 

NT:  912 Kč/MWh

(1103 Kč/MWh vč. DPH)

 

 

Jednotná měsíční platba pro všechny sazby: 70 Kč/měsíc (85 Kč vč. DPH)