Poruchy 24/7

V případě zaznamenání poruchy volejte na následující telefonní číslo:

 

+ 420 722 015 713

 

 

Co lze vyřešit a získat prostřednictvím Poruchové linky?

 

●    informace o plánovaném vypínání
●    nahlášení poruch
●    ohlášení havarijních situací v cizím zařízení s rizikem ohrožení
●    pro informace o aktuálním stavu odstraňování poruchy

 

 

Pro urychlení obsloužení sdělte pracovníkům Poruchové služby tyto informace:

 

●    Jméno a příjmení ohlašovatele
●    Jméno a příjmení zákazníka
●    Adresa nebo podrobný popis místa kde došlo k poruše (obec, ulice, číslo popisné)
●    Specifikaci poruchy, co Vám nefunguje
●    Telefonní kontakt

 

 

V případě ohrožení zdraví nebo majetku volejte tísňovou linku 112