Západomoravská distribuční a.s.

provozovatel lokálních distribučních sítí elektřiny

Svěřte výstavbu, rekonstrukci nebo provoz distribučních zařízení do rukou profesionálů. Hledáte spolehlivého partnera pro provozování vaší distribuční soustavy elektřiny nebo plynu? Zajímá vás, jak uspořit na energiích?

Co je Lokální distribuční soustava (LDS)?

Lokální distribuční soustava (LDS) je distribuční soustava, prostřednictvím které je více koncových odběratelů připojeno jedním připojovacím bodem k nadřazené regionální distribuční soustavě (RDS). Lokální distribuční soustavy se nejčastěji využívají v komerčních a obytných zónách, obchodních centrech a průmyslových areálech.

Plánujete výstavbu bytového komplexu, průmyslové zóny či obchodního centra? Jste vlastníkem či provozovatelem objektu s významnou spotřebou elektrické energie? Zajistíme bezpečnou a efektivní dodávku elektřiny do objektu.

 • Vyhodnotíme efektivitu provozu vašeho objektu – stávajícího, i toho teprve „na papíře“.
 • Navrhneme nejoptimálnější řešení vašemu objektu na míru.
 • Umíme zajistit výstavbu Lokální Distribuční Soustavy (LDS) na klíč.
 • Postaráme se o spolehlivé, efektivní a bezpečné provozování LDS i připojování nových zákazníků.
 • Vybudovaná LDS může zůstat ve vlastnictví zákazníka nebo ji odkoupíme do našeho majetku.
 • Zajistíme transparentní rozúčtování nákladů jednotlivým nájemcům podle skutečných spotřeb, k čemuž využíváme systém monitorování spotřeb a software pro tvorbu fakturačních příloh

Máte lokální distribuční soustavu a provozujete ji svépomocí? Svěřte odpovědnost do rukou našich odborníků.

 • Provedeme audit stávajícího stavu LDS.
 • Převezmeme veškerou odpovědnost za provoz a spolehlivost zařízení LDS.
 • Převezmeme veškerou péči spojenou s údržbou LDS – revize, kontroly, servis.
 • Optimalizujeme provoz LDS tak, aby bylo dosaženo úspory energie a vyšší spolehlivosti.
 • Staneme se prostředníkem mezi vlastníkem objektu a jednotlivými nájemci s jasnými pravidly.

Projekt

MODERNIZACE A IMPLEMENTACE INTELIGENTNÍCH PRVKŮ V LDS ZÁPADOMORAVSKÁ DISTRIBUČNÍ a.s.:
CZ.01.3.12/0.0/0.0/18_190/0022783

Je spolufinancován Evropskou Unií.
Přechod stávající lokální distribuční soustavy na nový provoz v rámci takzvaného Smart Grids provozu lokální distribuční soustavy, která splňuje všechny požadavky české i evropské energetické legislativy a umožňuje spolehlivější a bezpečnější provoz lokální distribuční soustavy.

Dokumenty a vzory

V případě dotazu k LDS nás kontaktujte

Kontaktní telefon
v pracovní dny (9–16 hod):

+420 739 806 698

V případě zaznamenání poruchy volejte na následující telefonní číslo:

+ 420 722 015 713